fbpx
Våre butikker


Avtal møte


miljøvennlig kjøkken

Rotpunkt – det miljøvennlige kjøkken

Bærekraft, CO2 utslipp og global oppvarming? For noen år tilbake startet vi å stille oss selv de vanskelige spørsmålene, hvordan kan Rotpunkt ta vårt ansvar i de globale klimautfordringene? Hvordan kan en kjøkkenprodusent redusere sitt karbonavtrykk? Hvordan kan vi redusere bruken av tre for å spare på ressurser? Og hvordan kan vi bidra positivt til den globale utfordringen som ligger foran oss alle?

Rotpunkt Ledelse

Tiden er nå

Siden 2017 har vi jobbet utrettelig for å finne svare på disse vanskelige spørsmålene rundt bærekraft. Med FN´s 17 bærekraftsmål som utgangspunkt har vi startet vårt arbeid med å gjøre bærekraft til en Rotpunkt-standard. 

FN Klimamål hel sirkel

FN´s bærekraftsmål

Vi har spesielt hatt fokus på disse målene:

  • 1 Utrydde fattigdom
  • 3 God helse og livskvalitet
  • 4 God utdanning
  • 5 Likestilling mellom kjønnene
  • 7 Ren energi til alle
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 Stoppe klimaendringene
  • 15 Livet på land

Vår misjon: null emisjon

Hvor starter man for å redusere CO2 utslipp? Vi startet med å analysere våre to fabrikker som resulterte i mange funn og forbedringspotensialer. Fra dette har vi brukt en “unngå-reduser-kompenser” fremgangsmåte for å gradvis redusere vårt CO2 utslipp. Helt konkret betyr dette: Alle utslipp som ikke kan reduseres eller unngås vil bli kompensert gjennom bærekraftsprosjekter gjennom vår sertifiserte partner myclimate 

Kjøkken og bærekraft

Se vår presentasjon under Bygg Reis deg høsten 2023:

Husets hjerterom – kjøkkenet, samhold, kvalitet og bærekraft

Bærekraftig produksjon

Bærekraftig produksjon

Hvordan kan en kjøkkenprodusent sikre bærekraftig produksjon? Hos Rotpunkt ser vi kontinuerlig etter muligheter for å optimalisere gamle prosesser og strukturer. Hvordan redusere mengde treavfall, hvordan gjenbruke produksjonsavfall og ikke minst, hvordan gi medarbeidere et sunt produksjonsmiljø. Vi har nå økt intensiteten og leter utrettelig etter forbedringspotensiale. Vi undrer konstant på hvordan vi kan forbedre materialeffektivitet, redusere utslipp og vi ser etter måter vi kan støtte våre ansatte i produksjon og administrasjon til å jobbe på en bedre og sunnere måte. 

Denne intensiveringen har ført til forbedret produksjon slik at vi har redusert produksjonsavfallet betraktelig. Våre produksjonsmedarbeidere har tilgang på robotic exoskeleton, som reduserer den fysiske belastningen ved tunge løft. For alle i Rotpunkt står helse og velvære i fokus, for bærekraft refererer ikke bare til teknologi, og miljø, men til arbeidsmiljø og trivsel. 

Bærekraftig kraftproduksjon

Sammen mot null 

Helt siden 2017 har vi jobbet med å retenke prosesser og utfordre etablerte vaner, med ett mål for øyet – alltid strebe etter å gjøre selskapet og våre produkter mer bærekraftige og miljøvennlige. Valgene vi tar handler ikke lenger kun om økonomi, men også økologiske og sosiale utfordringer. Hver dag tar oss ett skritt nærmere å være klimanøytral – Vi har fortsatt en lang vei å gå, bli med på reisen du også. 

Fremtiden:

Et kjøkken er ikke bare produsert på en miljøvennlig måte med alle produktene vi bruker er CO2-nøytrale. Videreutvikling av vår produksjonslinje til å bli enda mer miljøvennlig og ladestasjoner til elektriske kjøretøy.

2022

Svanemerket

Som første kjøkkenprodusent får hele vår Greenline serie Svanemerket etter nye og strengere krav fra 2021.

Les mer om vår Svanemerkede kjøkkenserie

Vi har beveget oss helt over på egenprodusert varme ved hjelp av biomasse (trerester) fra vår egen produksjon.

2021

Grønn elektrisitet og FSC

Ferdigstille selskapets totale overgang til grønn elektrisitet. Implementering av ytterligere tiltak og prosjekter ved også å inkludere forhold knyttet til økologi, økonomi og sosiale spørsmål.

 

Bruk av FSC-sertifiserte materialer i vår kjøkkenproduksjon.

2020

Karbon nøytral produksjon

100% karbon nøytral produksjon på begge fabrikkene i Tyskland gjennom flere tiltak. Reduksjon av CO2 utslipp ved ytterligere effektivisering og investering i nye bærekraftige forbedringer. Kontinuerlig evaluering og utvikling av nye tiltak for å oppnå målsettingene om reduksjon av CO2 i miljøregnskapet.

 

I 2020 mottok Greenline 4-star plater som brukes i våre kjøkken Svanemerket.

2019

Miljøregnskap

Analyse av selskapets totale CO2 utslipp og etablering av et miljøregnskap. Utvikling av et tiltaksprogram for kontinuerlig målbar reduksjon av CO2. 

Behov for endringer gir nye muligheter

2018

ISO 50001

Sertifisering av alle fabrikkene i energiforbruk i tråd med ISO 50001, samt etablering av en gjennomgående selskaps-standard for kontinuerlig forbedring og nye sertifiseringer.

Fokus på e-mobilitet og lansert et støtteprogram for å sykle til jobb for alle ansatte og deres familier. Våre ansatte reiser med 220 arbeidsdager årlig over 3.352.800 kilometer til våre to fabrikker i Bûnde og Getmold. Hver kilometer tilbakelagt på sykkel i stedet for bil hjelper til med å å beskytte miljøet.

2017

Reduksjon i materialforbruk

Reduksjon i materialforbruk og svinn grunnet investering i nye effektive høyteknologiske skjæremaskiner på fabrikken i Getmold. Kontinuerlig oppdatering og forbedringsprogram.

Elegang Eikekjøkken - Rotpunkt kjøkken - Memory RI - Old Forest Oak _ Zerox HPL XT - Black

Miljøvennlig

Når vi i Rotpunkt tenker på miljø har vi også våre kunder i tankene. Hvert møbel vi lager har påvirkning på ditt inneklima i form av avgasser avgasser fra alle møbler i ditt hjem. For å sikre lavest mulig påvirkning fra avgasser fra våre produkter og et sunt inneklima for deg og din familie er våre kjøkken sertifisert etter JIS F**** (F4Star). Denne sertifiseringen setter verdens strengeste krav til avgasser av det farlige stoffet formaldehyd.

Det betyr at våre Greenline-produkter er sertifisert etter F4star standarden, og slipper  50% mindre formaldehyd ut i ditt hjem en konvensjonelle møbler. Dette er bra for deg og din families helse.  

Med kjærlighet for naturen

Vår Greenline serie er vår løsning for alle som ønsker et bærekraftig kjøkken. Hvor konvensjonelle møbler ofte er produsert fra nytt treverk bruker vi så mye som 90% gjenbrukstre i våre Greenline produkter. Dette er viktig fordi vår overvekt av gjenbrukt trevirke reduserer trehogst. Dette er er et viktig tiltak for å sikre en naturlig nedbryting av CO2. Faktisk: Ved å kjøpe våre Greenline produkter er du med å redde et skogsområde tilsvarende ca 50 fotballbaner hvert år!

Godt sertifisert

Sertifiseringer og dokumentasjon

Sammen for en bedre fremtid

FSC er en forkortelse for «Forest Stewardship Council» – som er en internasjonal organisasjon som jobber for å ivareta og sikre bærekraftig skogbruk verden over. 

Allerede nå er 95 % av Rotpunkt´s produkter FSC sertifisert. Dette betyr at vi ikke bare bruker lokalt trevirke fra Tyskland, Østerrike og Frankrike i vår produksjon,men også at det er stilt spesielle krav til bærekraftig skogbruk, respekt for menneskeverd og rettferdige arbeidsforhold i produksjonen. Slik tar vi ikke bare ansvar for miljøet men også for vår sosiale sameksistens.

Elegang Eikekjøkken - Rotpunkt kjøkken - Memory RI - Old Forest Oak _ Zerox HPL XT - Black

Sosialt ansvar

Siden 2019 har Rotpunkt kjøkken vært medlem i myclimate. Sammen med myclimate har vi tatt ansvar for uunngåelige CO2 utslipp fra enkelte deler av vår produksjon, dette gjelder spesielt transport. Her er et konkret eksempel: Sammen med myclimate støtter Rotpunkt hundrevis av familier i Kenya med mer effektive kokeapparater. Så langt har vi hjulpet 849 innbyggere i Kenya med bedre inneklima og en lettere hverdag, hvor mindre av tiden må gå med til å samle ved. I tillegg har det så langt spart et skogsområde tilsvarende 7 fotballbaner kun i brensel.  

Våre ansatte sikrer en bedre fremtid

På vår reise mot mer bærekraftig og mindre utslipp har vi i tillegg til å sett nærmere på vår egen produksjon og produkter, tatt personlige valg. Alle våre ansatte bidrar ikke bare med gode idéer og ståpåvilje, men mange har også tatt bena fatt og går, eller sykler til jobb. Hvorfor? Fordi vi er sammen om det.