Rotpunkt fordeler
Rotpunkt tar miljø på alvor og viser vei for en Bærekraftig bransje

Rotpunkt tar miljø på alvor og viser vei for en Bærekraftig bransje

Rotpunkt Kjøkken styrker i 2022 sin Bærekraftige profil med Svanemerket. Ambisjonen er å bidra til FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling, og Rotpunkt oppfordrer resten av bransjen til å følge i deres fotspor.

Rotpunkts Greenline-serie har i 2022 oppnådd Svanemerke-sertifisering i tråd med nye oppdaterte krav. Denne milepæl skal nå kanaliseres over i en markant styrking av den fra før av tydelige bærekraft profil, som kjennetegner kjøkkenprodusenten med butikker over hele Europa.

Svanemerket kjøkken - Greenline fra Rotpunkt

Hos Rotpunkt sees Svanemerket-sertifiseringen på som en viktig anerkjennelse av de mange strategiske bærekraftstiltak den tyske produsenten har implementert de seneste årene. Nå skal det investeres ytterligere, og Svanemerke blir en ny avfyringsrampe for å gi ambisjonene og arbeidet med fokus på FN`s 17 bærekraftsmål ytterligere luft under vingene.

Særlig arbeidet med bærekraftsmålet om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsformer er et hjertebarn for Rotpunkt. De er allerede godt i gang med å praktisere en sirkulærøkonomi, hvor kvalitet på materialer og komponenter skal sikre lengst mulige levetid på våre kjøkken.

De siste fem årene har Rotpunkt jobbet målrettet med innovasjon hvor kvalitet, design og særlig bærekraft har vært førende. Spennet på tiltak strekker seg fra; nye maskiner og teknologi for å redusere materialforbruk og avfall, tilbud om elsykler til alle ansatte til 100% CO2 nøytral produksjon.

«Med Svanemerket sender Rotpunkt et enda tydeligere miljøsignal i det skandinaviske markedet, å gå i front i arbeidet med å omstille vår bransje i en mer bærekraftig retning. Vi håper dette er til inspirasjon for resten av bransjen» sier styreleder Johnny Torp i Rotpunkt Norge.

 

Grønn fremtid

Sertifiseringen til Svanemerket dokumenterer at Greenline kjøkkenserien lever opp til de strengeste miljøkrav, som bygger på livssyklusvurderinger, kvalitet og design. Hos Miljømerking Norge gleder man seg over sertifiseringen:

«Det er en god nyhet at Rotpunkt nå tilbyr Svanemerkede kjøkken. Svanemerke gjør det enkelt for forbrukeren å velge produkter, som miljømessig er blant de beste i markedet. Samtidig er Svanemerke et effektivt redskap for arbeid med sirkulær økonomi, klima og FN`s bærekraftsmål – særlig mål 12 om å sikre bærekraftig forbruk og produksjon» sier Markedsrådgiver Bjørn Olav Aarø Strandli i Miljømerking Norge og tilføyer:

«Svanemerket Norge evaluerer og strammer med jevne mellomrom inn sertifiseringskravene til de enkelte produktgruppene i ordningen – og Rotpunkts Greenline kjøkkensortiment er de første produktene som oppfyller Svanemerkets nyeste kriterier for møbler og innredning. Det har de all grunn til å være stolte av.»

Johnny Torp tilføyer om sertifiseringen:

«Det er handling bak våre ord og det er Svanemerket et klart bevis på. Vi er utrolig stolte, og denne sertifiseringen vil inspirere oss ytterligere i vår bærekraftige innsats. Vi tror på en grønn fremtid; og omverdenen skal kunne identifisere Rotpunkt sin Green Line serie som «Ditt Svanemerkede kjøkken»

Fakta om de nye kravene

Rotpunkt sine Greenline kjøkken lever opp til Svanemerkets nyeste kriterier for møbel og innredning (versjon 5). Det betyr at deres kjøkken møter følgende kriterier.

  • Har et sirkulært design som fremmer mulighet for reparasjon, resirkulering og bruk av gjenbrukte og/eller fornybare materialer.
  • Grenser for energiforbruk ved produksjon av trebaserte plater og laminat, reduserer klimabelastningen.
  • Trematerialer kommer fra lovlig hugst og er sertifisert som sporbart.
  • Minst 70 % av tre-råvarene kommer fra sertifisert bærekraftig skogbruk.
  • Bare stoffer som har gjennomgått Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll kan brukes i produksjonen, tilsettes materialene eller brukes i overflatebehandlingen av møblene. For eksempel kan halogenerte flammehemmere, organiske fluorstoffer eller antibakterielle stoffer ikke brukes.
  • Oppfyller strenge krav til emisjoner/avdamping av skadelige stoffer, noe som er bra for innemiljøet.
  • Har dokumentert god kvalitet, styrke og sikkerhet gjennom internasjonale tester. Dette fremmer lang levetid.
  • Har en garanti på 10 år, som inkluderer at viktige reservedeler skal være tilgjengelige.

 

Pressekontakt:

Johnny Torp
Styreleder i Rotpunkt Norge
Tlf.: 990 90 441
Mail: jt@rotpunkt.no

Morten Skjødt
Rotpunkt Skandinavia
Tlf.: +45 2222 5400
Mail: ms@rotpunkt.dk